Subscribe Us

header ads

Nhà sách Đức Mẹ DCCT (38 Kỳ Đồng) | Nhà sách Công Giáo
Nhà sách Công Giáo

Nhà sách Đức Mẹ DCCT (38 Kỳ Đồng)

ĐC: 38 Kỳ Đồng, Quận 3
Điện thoại: 028 38439540 – 028 38438607
Giờ mở cửa: 8:00 – 21:00. Thứ Hai nghỉ.
Website: nhasachducme.vn / nhasachducme.org

Đăng nhận xét

0 Nhận xét