Subscribe Us

header ads

Bác sĩ Công Giáo: chia sẻ về "Nhận biết về những cơn ho" - ThS. BS Nguyễn Thùy Vân Thảo


Bác sĩ Công Giáo: chia sẻ về "Nhận biết về những cơn ho" - ThS. BS Nguyễn Thùy Vân Thảo

Chuyên mục "Sức khỏe gia đình" kính gởi đến quý vị "Nhận biết về những cơn ho" qua chia sẻ của ThS. BS. Nguyễn Thùy Vân Thảo - Giảng viên Đại học Y Dược Tp.HCM - Thành viên Y tế Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chủ đề: Nhận biết về những cơn ho

Đăng nhận xét

0 Nhận xét