Subscribe Us

header ads

Bác sĩ Công Giáo: chia sẻ về v/v "Lưu ý khi bị sốt" | ThS. BS Nguyễn Thùy Vân Thảo

Bác sĩ Công Giáo: chia sẻ về v/v "Lưu ý khi bị sốt" | ThS. BS Nguyễn Thùy Vân Thảo

Chuyên mục "Sức khỏe gia đình" kính gởi đến quý vị những điều cần biết Lưu ý khi bị sốt qua chia sẻ của ThS. BS. Nguyễn Thùy Vân Thảo - Giảng viên Đại học Y Dược Tp.HCM - Thành viên Y tế Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chủ đề: Lưu ý khi bị sốt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét